ZAČETEK VADBE V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Ko bomo dobili urnike vadb na šolah, vas o tem takoj obvestimo.