Starostne Skupine

V vadbo vkljuèujemo otroke od tretjega leta dalje. Pripravili smo enoten vadbeni program za skupine otrok in sicer:

1. SKUPINA – otroci stari 3 in 4 leta
Otroci najmlajših skupin bodo imeli predvideno vadbo, ki bo vključevala predvsem IGRO in pa MOTORIČNE SPOSOBNOSTI dvakrat na teden in sicer po 60min. Vadba bo potekala v telovadnicah Osnovnih šol, v primernem letnem času pa tudi na prostem.

2. SKUPINA – otroci stari od 5-9 let:
Otroci bodo vadili dvakrat tedensko po 60 minut. V zimskem Času bo vadba potekala v telovadnicah poleti pa na stadionu. Z vadbo bomo razvijali vse motoriène sposobnosti otrok, predvsem osnovna motorika. Vključene bodo tudi igre s tematiko, kar pomeni, da se z vadenjem otroci tudi učijo. Vadba bo vsebovala tudi elemente atletike, predvsem šolo teka. Otroci se bodo v grobem spoznali z vsemi atletskimi disciplinami. Sodelovali bodo v tekmovanjih in športnih taborih, ki jih bomo organizirali.

3. SKUPINA – otroci stari od 10 – 13 let:

Vadba bo potekala do štirikrat tedensko na atletskem stadionu (tudi pozimi). Otroci se bodo spoznali z tehniko vseh atletskih disciplin. Tudi tekmovali bodo v mnogobojih, to pomeni, da otroci še ne bodo ozko specializirani, imeli bodo znanje o vseh atletskih disciplinah in se bodo tako lažje opredelili za trening ene atletske discipline.

4. SKUPINA – otroci stari od 14. leta dalje:

Od 14. leta dalje bomo organizirali delo oz. treninge v specializiranih skupinah. Atleti bodo začeli trenirati discipline, ki jih še posebej veselijo, oz. so za njih bolj nadarjeni. Trenirali bodo pod vodstvom trenerjev – specialistov za posamezne atletske discipline. Tekmovali bodo na tekmovanjih, ki bodo za njih primerna, organizirane pa bodo tudi priprave. Atleti bodo trenirali večkrat tedensko – po potrebi vsak dan, oz. večkrat dnevno.

5. SKUPINA – rekreativna skupina:

Otroci oz. mladostniki, ki ne bodo imeli želje oz sposobnosti za resen trening, se bodo lahko družili oz vadili v t.i. rekreativni skupini, ki jo bomo organizirali po potrebi.