O Atletski Šoli

Zgodnji začetek pravšnja odločitev

Strokovne raziskave so pokazale, da ima 30 odstotkov slovenskih otrok prekomerno telesno težo, ki ogroža njihovo zdravje. Vsak slovenski otrok od 5. do 12. leta starosti že poseduje vsaj en dejavnik tveganja za obolenje srca in ožilja (povišan holesterol, krvni tlak, poveèana telesna teža, stres). Vse raziskave so pokazale, da sta pomanjkanje gibanja in nezdrava hrana glavna vzroka za slabo zdravje otrok.

Izsledki raziskav so bili tudi osnovno vodilo atletske šole »BRIGITA BUKOVEC«, da v svoj program med drugim vkljuèi tudi predšolske otroke. Šola bo s svojim programom zajela otroke od 3 do 15 leta starosti, v njej pa se bodo le-ti nauèili predvsem osnovnih motorik gibanja, obvladovanje svojega telesa ter se prek iger seznanili z razliènimi športnimi zvrstmi (poudarek bo predvsem na atletskih disciplinah).

Izognimo se nevarnostim z ulice

Zavedamo se, da sodobni ritem življenja vzame veliko èasa in da zato velikokrat trpijo predvsem naši otroci, ki so prepušèeni sami sebi predvsem pa ulici. Prav z nje pa prežijo številne nevarnosti, ki vplivajo na življenje in razvoj otrok. Žal so med njimi mnoge usodne – droga, alkohol, kraja… Z vkljuèitvijo otrok v šport lahko pomagamo staršem in predvsem otrokom, da z nami in z zdravo mero telesne aktivnosti preživi svoj prosti èas. Naš cilj ni le vzgoja vrhunskih športnikov. Prizadevamo si predvsem da si otrok skozi telesno aktivnost osmisli svojo nadaljnjo življensko pot in da si v èasu vadbe privzgoji nekaj pozitivnih lastnosti, ki mu jih lahko da le šport. To je vztrajnost, delovne navade, urejenost in še veliko dobrega.

Program dela v atletski šoli

Moto vadbenega programa je PREKO IGRE DO VRHUNSKIH REZULTATOV. Obenem bo šola skušala otroke ozavestiti o pomenu fizične aktivnosti pri njihovem duševnem in telesnem razvoju ter jim tako približala šport kot potrebo in ne kot obveznost.

Ker je samo najboljše dovolj dobro za naše otroke smo poskrbeli, da so tudi naši vaditelji temu primerno usposobljeni. Glede na vsebino šole je bilo nujno, da se le-ta poveže z različnimi strokovnimi organizacijami. Med drugim je šola vključena v program FIT CLUB INTERNATIONAL , ki ga vodi svetovna zdravstvena organizacija za psiho-fizični razvoj otrok in sodeluje pri programu zdrava šola, zdrav vrtec. Tega podpira inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije. Šola je vključena v program ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE, ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANA in ostale športne organizacije. Posebna izobraževanja atletskih disciplin pa vodijo strokovni trenerji, ki poznajo najsodobnejše tehnike in metode treninga po svetu.

Kaj nudimo v atletski šoli

Program vadbe bo prilagojen starosti otroka in sicer bo prehajal skozi igro do resne atletske vadbe. Pri vseh pa bo osnovni poudarek na celovitem razvoju psiho-motoriènih sposobnosti. Otrok bo med drugim pri naši vadbi pridobil osnovna znanja tehnik vseh atletskih disciplin.

Vadba otroka bo organizirana pod strokovnim vodstvom naših vaditeljev in sicer dvakrat tedensko po 60 minut za otroke od 3-9 let. Skozi igro bomo razvijali osnovne motoriène sposobnosti otroka.

Od 10 let dalje pa velja individualni program, kar pomeni da se začne višja stopnja učenja atletike in spoznavanje vseh atletskih disciplin. Njihovi treningi praktično že pomenijo začetek vrhunske atletike. Otroci začnejo trenirati na glavnem atletskem stadionu. Tudi število treningov bo individualno po dogovoru s trenerjem.

Organiziramo tudi športne tabore in priprave.